Τι είναι το πρόγραμμα TransitAction;

To πρόγραμμα TransitAction παρέχει στους Νέους με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, τους ειδικούς μετάβασης και σε άλλα πρόσωπα αναφοράς στη ζωή τους, νέες δεξιότητες και καινοτόμα εργαλεία για να τους υποστηρίξει ώστε να ξεπεράσουν τις προκλήσεις κατά τη μετάβασή από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Το πρόγραμμα έχει υιοθετήσει, δοκιμάσει και παρέχει εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων διαθέσιμων στον ιστότοπο TransitAction

Τι είναι Αυτισμός;

Με απλά λόγια, ο Αυτισμός είναι μια νευρολογική ιδιαιτερότητα με την οποία πολλοί άνθρωποι γεννιούνται και η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τον κόσμο γύρω τους και τον τρόπο που επικοινωνούν με τους άλλους. Ένα άτομο με αυτισμό έχει διαφορετική κατανόηση του κόσμου, διαφορετικό τρόπο να βλέπει τα πράγματα, και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του διαφορετικά από κάποιον που δε βρίσκεται στο φάσμα. Αυτό δημιουργεί προκλήσεις σε τομείς που έρχονται φυσικά σε άλλους ανθρώπους, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διαφορετικές δυνατότητες λόγω αυτής της ικανότητας να σκέφτεται διαφορετικά. Οι άνθρωποι με Αυτισμό μπορούν να έχουν όλα τα είδη από διαφορετικά ταλέντα και δυνατότητες ανάλογα με τις προσωπικές τους δεξιότητες. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι τα άτομα με Αυτισμό απλώς σκέφτονται διαφορετικά από τα νευροτυπικά άτομα και αυτές οι διαφορές δεν είναι λάθος. Ενώ η κατανόησή μας εξελίσσεται και αναδιαμορφώνεται, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για την καταπολέμηση του στίγματος που βιώνουν τα άτομα με Αυτισμό. Το στίγμα δε δικαιολογείται, γιατί οι εταιρείες αποδεικνύουν ότι οι ομάδες που αγκαλιάζουν τη νευροδιαφορετικότητα τείνουν να γίνονται πιο αποτελεσματικές και πιο ευτυχισμένες.

Για να ανακαλύψεις περισσότερα για τον αυτισμό: