Wat is Transit Action?

Het TransitAction-project wil jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis, hun jobcoaches en andere supporters uit het omgeving, ondersteunen bij de uitdagingen die zij ervaren in de overgang van onderwijs naar werk. Het project heeft een aantal trainingsmodules opgemaakt en getest die beschikbaar zijn op deze TransitAction-website. Via deze trainingsmodules leer je nieuwe vaardigheden aan of maak je kennis met innovatieve hulpmiddelen.

Wat is autisme?

In eenvoudige bewoordingen is een autismespectrumstoornis een neurologische ontwikkelingsstoornis waarmee veel mensen worden geboren en dat van invloed is op hoe ze de wereld om hen heen ervaren en hoe ze met anderen communiceren.

Een persoon met een autismespectrumstoornis ervaart de wereld op een andere manier en gaat anders in interactie met zijn omgeving dan iemand die niet op het spectrum zit. Hun vermogen om anders te denken zorgt voor sterke competenties en prestaties in bepaalde domeinen, maar leidt eveneens ook tot uitdagingen op gebieden die voor anderen vanzelfsprekend zijn.

Mensen met autisme kunnen allerlei verschillende talenten en competenties hebben, afhankelijk van hun persoonlijke vaardigheden.

Onderzoek toont aan dat mensen met autisme gewoon anders denken of anders communiceren dan neurotypische mensen en dat deze verschillen geen probleem hoeven te vormen. Iedereen is immers uniek en anders dan anderen.

Ondanks het feit dat we autisme steeds beter begrijpen, is er nog een lange weg te gaan om het stigma dat mensen met een autismespectrumstoornis ervaren, te bestrijden.

Het stigma is niet terecht, omdat bedrijven bewijzen dat neurodiverse teams over het algemeen efficiënter en gelukkiger zijn.

Voor meer informatie over autisme: