Kompenziranje težav!

Drugi korak. Prepoznati izzive in vedeti, kako jih nadomestiti, z obzirom na osebo z MAS


O službi

Kako lahko kompenziram svoje težave?

Profesionalni podporniki

Kako lahko pomagam pri kompenzaciji težav?

O delodajalcih

Kaj lahko storim, da pomagam svojim zaposlenim pri kompenzaciji težav?

About a job logo
Professional Supporter logo
About employers logo


Socialni podporniki

Kaj lahko storim jaz, da pomagam sorodniku pri premoščanju težav?

Success stories

Social supporters logo Success stories logo