Ομαλοποίησε τις διαφορές!

Καθένας είναι μοναδικός και διαφορετικός από τον άλλο. Χρησιμοποιήστε αυτό ως βασική στάση και δείτε πέρα από τη διάγνωση του αυτισμού.


Σχετικά με την εργασία

Είμαι διαφορετικός, όλοι είμαστε διαφορετικοί. Πώς μπορώ να αποδεχτώ και να παρουσιάσω τον εαυτό μου;

Επαγγελματίες Υποστηρικτές

Τι μπορώ να κάνω για να σεβαστώ τις διαφορές;

Για τους εργοδότες

Πώς μπορεί η εταιρεία μου να ωφεληθεί από τις διαφορές στην ομάδα μου;

About a job logo
Professional Supporter logo
About employers logo


Kοινωνικοί Υποστηρικτές

Πώς μπορώ να βοηθήσω το άτομο να δει ότι όλοι είναι διαφορετικοί;

Ιστορίες επιτυχίας

Social supporters logo Success stories logo