Ανοιχτό μυαλό!

Σκεφτείτε από άποψη δυνατοτήτων, χωρίς κρίση. Το ανοιχτό μυαλό είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για το άτομο με ΔΑΦ. Μάθετε από τις εμπνευσμένες ιστορίες επιτυχίας των άλλων και μάθετε πως να αναπτύξετε ένα ανοιχτό μυαλό.


Σχετικά με την εργασία

Πώς μπορώ να βοηθήσω το περιβάλλον μου να με βοηθήσει να καταλάβω τον εαυτό μου;

Επαγγελματίες Υποστηρικτές

Πώς μπορώ να βελτιώσω το δικό μου ανοιχτό μυαλό;

Για τους εργοδότες

Πώς μπορώ να υποστηρίξω την ομάδα μου για να αποκτήσει ή να διατηρήσει το ανοιχτό μυαλό;

About a job logo
Professional Supporter logo
About employers logo


Kοινωνικοί Υποστηρικτές

How do I stimulate my open mind?

Ιστορίες επιτυχίας

Social supporters logo Success stories logo