Odprti um!

Razmišljajte v smislu možnosti, brez obsojanja. Odprt um je najpomembnejši pogoj za ustvarjanje avtizmu prijaznega okolja. Učite se iz navdihujočih zgodb o uspehu drugih in se naučite, kako razviti odprt um.


O službi

Kako lahko pomagam svoji okolici, da me bo bolje razumela?

Profesionalni podporniki

Kako naj izboljšam svoje lastno razumevanje MAS?

O delodajalcih

Kako lahko podpiram svojo ekipo pri želji, da bolje razume MAS?

About a job logo
Professional Supporter logo
About employers logo


Socialni podporniki

Kako razmišljati izven okvirja?

Success stories

Social supporters logo Success stories logo