Εκτιμώντας τις δυνατότητες!

Το πρώτο βήμα για την εύρεση εργασίας είναι η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων, των ταλέντων και των προσωπικών προσδοκιών για την εργασία


Σχετικά με την εργασία

Πώς μπορώ να προσδιορίσω τις δυνατότητές μου;


Επαγγελματίες Υποστηρικτές

Πώς μπορώ να προσδιορίσω τα δυνατά σημεία του ατόμου που καθοδηγώ;


Για τους εργοδότες

Πώς μπορώ να ξέρω τα δυνατά σημεία των ατόμων με αυτισμό;

About a job logo
Professional Supporter logo
About employers logo


Kοινωνικοί Υποστηρικτές

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου/ τον φίλο μου/ τον σύντροφό μου να προσδιορίσει τα δυνατά σημεία του;

Ιστορίες επιτυχίας

Social supporters logo Success stories logo