Ceniti prednosti!

Prvi korak pri iskanju dela je ugotoviti prednosti, talente in osebna pričakovanja glede zaposlitve.


O službi

Kako lahko opredelim svoje prednosti?


Profesionalni podporniki

Kako lahko definiram prednosti osebe, ki jo podpiram?


O delodajalcih

Kako lahko prepoznam prednosti oseb z MAS?

About a job logo
Professional Supporter logo
About employers logo


Socialni podporniki

Kako lahko pomagam sinu/prijatelju/partnerju, da prepozna svoje prednosti?

Success stories

Social supporters logo Success stories logo